Over de Louis Hartlooper Prijs

Het schrijven over film

Met de Prijs voor de Beste Filmpublicatie hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor het idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmjournalistiek. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Doelstelling

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is bedoeld voor publicaties die een stimulerende bijdrage leveren aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet).  

Het Louis Hartlooper Genootschap


Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex en de bijbehorende Stichting. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen om informeel het wel en wee van het Nederlands filmgebeuren te bespreken en die van het Louis Hartlooper Complex in het bijzonder. Zo heeft dit genootschap in 2005 de Prijs voor de Beste Filmpublicatie geïnitieerd.
Het genootschap stelt zonder ruggespraak en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit de jury (bestaande uit representanten van de film-vakorganisaties) uiteindelijk de winnaar kiezen.

Deelnemende film-vakorganisaties

Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA - voorheen Filmproducenten Nederland en Documentaire Producenten Nederland), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers. 

Nederlands Film Festival

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is onderdeel van het Nederlands Film Festival.

KNF (Kring voor Nederlandse Filmjournalisten)

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie vindt plaats voorafgaand aan de KNF-borrel in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

De Louis Hartlooper Stichting

De Louis Hartlooper Stichting houdt zich bezig met het initiëren en organiseren van incidentele, kortlopende en langlopende culturele activiteiten ter bevordering van de film- en beeldcultuur. Zij doet dit al of niet in samenwerking met andere organisaties en vormt een platform om initiatieven van derden te ondersteunen en te begeleiden. 

Doelstellingen Louis Hartlooper Stichting
A.  Het stimuleren en bevorderen van de film en beeldcultuur in het algemeen;
B.  Het bevorderen van het bezoek aan en het stimuleren van uitingen van film en beeldcultuur in de meest brede zin; 
C.  Het bevorderen van de kennis op het gebied van film en beeldcultuur; 
D.  Het zijn van een baken en broedplaats voor hen die zich actief met de productie van film en beeldcultuur bezig houden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin.

Het bestuur van de Louis Hartlooper Stichting wordt gevormd door:

Dhr. V. Oldenborg (voorzitter, ex-raadslid)
Mevr. A.M. van Dijk (v.h. Muziekcentrum Vredenburg)
Dhr. H.J. Jurriens (Jurriens Bouwbedrijf)
Dhr. B.E.J.M. Tomlow (advocaat)
Dhr. A. Kalmann (voormalig hoofdredacteur AD/UN)
Dhr. M.C. van Warmerdam (film- en theaterproducent)

De Louis Hartlooper Prijs is één van de activiteiten van de stichting. De bestuursleden bepalen niet de shortlist van de publicaties, dit gebeurt door het Louis Hartlooper Genootschap.